We meten het bezoek op onze website. Dit doen we om de website zo goed mogelijk voor u in te richten en om u zo goed mogelijk de informatie te bieden dat nodig is.

Daarnaast letten we ook op de privacy gevoelige informatie die we ontvangen van u en gebruiken dit alleen maar voor de doeleinde waar u zich voor heeft opgegeven. Dit betekent dat waanneer u zicht opgegeven voor een marktkraam u niet automatisch nieuwsbrieven van ons ontvangt. Daarvoor moet u zich apart opgeven.