Helaas zal in 2017 de Oudheidkamer niet geopend worden. Dit door de ontwikkelingen van het oude Gemeentehuis. In 2018 zal zal de Oudheidkamer weer geopend worden.

Koepel Zeeburg: Toen en nu
In 1742 besluiten de opperdijkgraaf en de hoogheemraden tot de bouw van een nieuwe koepel Zeeburg, een gebouw waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1711 en waar vergaderd, gegeten en gedronken werd door baljuw, opperdijkgraaf, leenmannen en heemraden.

Het bouwwerk stond op de duinen achter het dorp Oostvoorne, niet ver van de huidige Brielse Maasdam.

In de jaren na de bouw hebben zich veel opvallende en merkwaardige gebeurtenissen afgespeeld. Die zijn op een heel bijzondere manier vastgelegd in “Het drinkboek van het Dijkcollege van Voorne” dat door de streekarchivaris, de heer L.W. Hordijk in 2002 is gepubliceerd. In dit boek zijn ook zeer fraaie afbeeldingen te vinden van de Koepel Zeeburg.

In 1942 hebben de Duitse bezetters de koepel om militaire redenen vernietigd. Het fraaie, opvallende gebouw stond in het schootsveld van de kanonnen, die onderdeel waren van de Atlantikwall, de kustverdediging tegen de mogelijke invasie van de geallieerden vanuit zee.